Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2020, 114222Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag omgevingsvergunning doorbraak muur, Jonge Hagen 13, 6261 NM Mheer

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende aanvraag is ingekomen voor:

het doorbreken van een muur tussen woonkamer en keuken van de woning, gelegen op het perceel Jonge Hagen 13, 6261 NM Mheer (ontvangen d.d. 30 april 2020).

Tegen deze aanvraag kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog geen bezwaarschriften worden ingediend.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

Eijsden-Margraten, 6 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans