Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2020, 11379Beschikkingen | afhandelingCoevorden - Ing. Arjan Vonkweg: voor het innemen van een standplaats

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat op grond van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen op het parkeerterrein van de Jumbo aan de Arjen Vonkweg te Coevorden op de dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Deze vergunning is geldig tot en met 31 december 2020.

 

Verleend op 9 januari 2020

 

Kenmerk: 79661-2019

 

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aan-vrager, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op https://www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen.

 

Coevorden, 14 januari 2020