Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 113725Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 28 april 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 28 april 2020 de volgende besluiten genomen:

 

 

Beantwoording Artikel 34 vragen inzake gevolgen Corona

Het college heeft besloten om per brief de artikel 34 vragen van VVD inzake gevolgen Corona te beantwoorden.

 

Reactie NL Het Groene Woud

Het college heeft vragen vanuit de stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud beantwoord.

 

Evaluatie pilot Vroegsignalering/ Schulden in Beeld (Actie op Geldzaken)

Het college heeft kennis genomen van het evaluatie rapport ‘Pilot Actie op Geldzaken Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle in samenwerking met Stichting Leystromen’ en heeft ingestemd met het voortzetten van de samenwerking ter voorbereiding op de wijziging in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De raad wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de pilot via een raadsinformatiebrief.