Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 112927Beschikkingen | afhandelingMelding in het kader van de Wet Milieubeheer, Melkmarkt 46 (zaaknummer Z2019-00023102)

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikel 8.41 van de Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Zwolle bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen:

In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

Z2019-00023102 , Melkmarkt 46 te Zwolle

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen: 088 5525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.