Ingekomen melding lozing buiten inrichting, Molenstraat in Riethoven (sectie E nummer 1593), toepassen van een bemaling voor de realisatie van KW6 t.b.v. de N69

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69.Op de webpagina odzob.nl/n69wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2020-0487

Meldingsdatum: 20 maart 2020

Omschrijving: Molenstraat in Riethoven (sectie E nummer 1593), toepassen van een bemaling voor de realisatie van KW6 t.b.v. de N69

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven