Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 112335Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 en besluit hogere waarde Wet geluidhinder

 

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 23 april 2020 het bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud van het plan

Het plan maakt de realisatie mogelijk van zes appartementen op de verdieping en kleinschalige bedrijfsunits op de begane grond van de voormalige kerk aan de Foxham 45 in Hoogezand. In de naastgelegen pastorie (Foxham 47) wordt de realisatie van twee appartementen mogelijk gemaakt. Daarnaast worden parkeerplaatsen gerealiseerd.

 

Het plan inzien

Het bestemmingsplan Hoogezand, Foxham 45-47 met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien van donderdag 7 mei 2020 tot en met donderdag 18 juni 2020. Inzien kan op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bphgzfoxham45-va01, en op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Hoogezand. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het plan (instellen beroep)

Van 8 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

 

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben op 3 maart 2020 hogere waarden industrielawaai vastgesteld voor het hiervoor genoemde bestemmingsplan.

Het plangebied ligt binnen de bestaande geluidszone van industrieterrein Hoogezand-West en Foxhol. Om het bestemmingsplan vast te kunnen stellen zijn hogere waarden vastgesteld van maximaal 55 dB(A).

 

Het besluit inzien

Het besluit kunt u inzien van donderdag 7 mei 2020 tot en met donderdag 18 juni 2020. Inzien kan op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Hoogezand. Ook kunt u een papieren versie inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand). Inzien kan tijdelijk alleen op afspraak via 0598 - 37 37 37 en alleen tijdens de openingstijden.

 

Reageren op het besluit (instellen beroep)

Van 8 mei 2020 tot en met 18 juni 2020 kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking, waardoor het besluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Dat kan via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) noodzakelijk.

 

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 0598 - 37 37 37.