Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 111438Beschikkingen | aanvraagN33 Meeden, Melding Activiteitenbesluit Z2019-00005997

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:

 

N33 Meeden, Windpark Vermeer Noord B.V., veranderingsmelding voor de keuze van de turbine, geaccepteerd en verzonden 29 april 2020.

 

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Midden-Groningen met telefoonnummer (0598) 37 37 37