Bouwen van 24 woningen De Bataviastraat/De Indrapoerastraat/De Tabananstraat

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwen van 24 woningen op de locaties De Bataviastraat, De Indrapoerastraat en De Tabananstraat in Vlissingen (27-04-2020)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven