Overeenkomst over grondexploitatie

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij enkele exploitatieovereenkomsten zijn aangegaan. Genoemde overeenkomsten hebben betrekking op de volgende locaties:

 

  • 1.

    Hollideeweg 3 Heusden;

  • 2.

    Emmastraat 24 Asten;

  • 3.

    Achterbos 14 Asten. 

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst over grondexploitatie ligt met ingang van 30 april 2020 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212.

Naar boven