Aangevraagde omgevingsvergunning Corsicalaan 27

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Corsicalaan 27, 3059XX, kappen 2.300m² bosplantsoen en 8.840m² bramen i.v.m. grootschalig onderhoud Oeverpark Nesselande met toevoeging van nieuwe elementen, herplant van 14 bomen (aanvraagdatum 19-12-2019, dossiernummer OMV.19.12.00377).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

 

Naar boven