Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 110037Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Wijststraat 27, 5384 RA te Heesch

Datum ontvangst: 28-04-2020

 

Het uitbreiden van de woning

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 6 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze