Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 109842Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dijkstraat 13a, 5388 HP te Nistelrode

Datum ontvangst: 25-04-2020

 

Het slopen en afvoeren van een betonnen sleufsilo op grond van ruimtelijke regels

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 6 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze