Sloopmelding: Kruitlaan 35a, 9711 TX Groningen – intern slopen pand ten behoeve realisatie 2 appartementen (ontvangstdatum 16-04-2020, dossiernummer 202072097)

Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen beroep of bezwaar worden ingediend. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Loket Bouwen en Wonen van de Gemeente Groningen, telefoon 14 050 of langskomen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur (vrije inloop) en tussen 13.00 en 17.00 uur ‘s middags op afspraak.

Groningen, 29 april 2020

Naar boven