Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2020, 108304Overige besluiten van algemene strekkingVoornemen Utrechtseweg Arnhem - aanwijzing eenrichtingsweg

 

 

Zaaknummer: 466672

 

 

Voornemen

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem wil een verkeersbesluit nemen om:

door het plaatsen van borden overeenkomstig model C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 de parallelweg Utrechtseweg t.h.v. de huisnummers 235 t/m 265 aan te wijzen tot eenrichtingsweg, met dien verstande dat bestuurders komende uit westelijke richting de parallelweg Utrechtseweg wel in mogen rijden en bestuurders komend uit oostelijke richting niet.

Onder de borden C2 en C3 onderborden te plaatsen waaruit blijkt dat fietsers van het eenrichtingsverkeer zijn uitgezonderd.

 

Reden:

De parallelweg wordt in 2-richtingen gebruikt door zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer. Dit zorgt, door het smalle profiel van de weg, voor gevaarlijke situaties voor fietsers. De maatvoering van de straat is geschikt voor eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers in beide richtingen.

 

Zienswijzen:

Voordat het college een beslissing neemt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor hebt u de gelegenheid tot 12 mei 2020.

 

U kunt uw een brief sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 9200

6800 HA Arnhem

 

of een email naar:

backoffice-handhaving@arnhem.nl

 

Vermeldt u alstublieft het zaaknummer: 466672

 

Als alle reacties bekend zijn, vindt er een belangenafweging plaats. Indien wordt overgegaan tot een definitief verkeersbesluit, wordt dat bekend gemaakt in de Staatscourant. Tegen een verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt.

 

 

Gemeenteblad: d.d. 28 april 2020