Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2020, 10825Beschikkingen | aanvraagVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Gerrit Knopstraat 1 het uitbreiden van de woning

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning eenmalig verlengen met maximaal 6 weken:

 

Bolsward, Gerrit Knopstraat 1 OV20190938 het uitbreiden van de woning (21-11-2019)

 

Aangegeven datum is de ontvangstdatum. Het besluit de beslistermijn op te schorten strekt slechts ter voorbereiding van het op de aanvraag te nemen besluit. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.