Aanvraag omgevingsvergunning: Gedempte Zuiderdiep 43a, Zuiderdiep - Pelsterstraat Sectie A perceelnr. 4671, 9711 HB Groningen – verbouw monumentaal pand voor realiseren 4 appartementen (ontvangstdatum 18-03-2020, dossiernummer 202071479)

Deze aanvraag wordt gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Tegen deze aanvraag staat nog geen rechtsbescherming open. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een omgevingsvergunning waarop wij hebben besloten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 en 13.00 uur vrije inloop zonder afspraak. Van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak. Een afspraak kunt u maken via https://eloket.groningen.nl of telefoonnummer 14 050.

Groningen, 29 april 2020

Naar boven