Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 106988Beschikkingen | afhandelingTijdelijke toestemming voor tijdelijk wonen in nog te bouwen bijgebouw Mgr. van den Hurklaan ong. te Heesch

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

Het tijdelijk bewonen van het nog te bouwen bijgebouw bij de nog te bouwen woning

Verzenddatum: 22-04-2020

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze

Heesch, 29 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze