Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 106760Beschikkingen | aanvraag



Ontvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Heilige Stokstraat 39, 5473 GK te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 21-04-2020

 

Het plaatsen van een schutting

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 29 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze