Uitbouw van de keuken Oosterzeestraat 9

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor een uitbouw ten behoeve van de keuken op het adres Oostzeestraat 9 in Oost-Souburg (09-04-2020)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven