Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 104414Beschikkingen | aanvraagMelding Besluit lozen buiten inrichtingen Meerweg 14 te Overschild

 

 

Bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen is de volgende melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen binnengekomen:

 

  • Meerweg 14, 9625 PJ, Overschild. Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen, 17 april 2020.

 

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met (0598) 37 37 37.