Gemeenteblad van Almere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereGemeenteblad 2020, 104331BeleidsregelsBeleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning 2020

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben op 6 februari 2020 nieuw beleid vastgesteld met betrekking tot woningsplitsing en kamerbewoning. Dit beleid hangt samen met het door de gemeenteraad op 6 februari 2020 vastgestelde bestemmingsplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning.

 

De beleidsnota geeft kaders over in welke gevallen kamerbewoning en woningsplitsing is toegestaan in Almere. De aanleiding voor het opstellen van deze beleidsnota is de toegenomen druk op de leefbaarheid als gevolg van inbreiding door splitsing van woningen en kamerbewoning.

 

Inwerkingtreding

Het beleid treedt een dag na deze publicatie in werking.