Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 103442Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 8 april 2020 tot en met 15 april 2020 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Graanweg 17, Moerdijk

plaatsen van een nieuw distributiecentrum

met kantoor

9 april 2020

Middenweg 3, Moerdijk

uitbreiden van de bestaande hal

9 april 2020

Markiezenlaan 39, Standdaarbuiten

bouwen van een nieuwe woning

9 april 2020

van Heemstralaan 30, Fijnaart

vergroten van de woning door het realiseren

van een dakopbouw alsmede het constructief

ingrijpen in de woning op de begane grond van de woning

9 april 2020

Oudemolensedijk 9a, Fijnaart

plaatsen van een overkapping voor

de winkelwagenstalling

9 april 2020

Koningin Wilhelminastr 1, Zevenbergen

vernieuwen en veranderen van de bestaande berging

op het achtererf

9 april 2020

Kornalijn 1, Zevenbergen

legaliseren van een fietsenhok en een schutting

9 april 2020

Tonnekreek 27, Klundert

legaliseren van het inpandig verbouwen en

veranderen van de woning en het plaatsen van

dakkapellen op het voor- en achterdakvlak van de woning

9 april 2020

Krauwelsgors 2, Langeweg

legaliseren van het slopen van een kas (van rechtswege)

1 april 2020

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.