Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 10282Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

 

gelet op artikel 1:16 van het Burgerlijk wetboek;

 

besluiten:

 

de volgende personen aan te wijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand:

 

 • -

  De heer C. Mulder

 • -

  Mevrouw C.H.A. Vonk

 • -

  Mevrouw C.E. Jong

 • -

  Mevrouw E.C. Arends

 • -

  Mevrouw E.M.C. Loeters

 • -

  Mevrouw E.A.A.M. Bleeker

 • -

  Mevrouw E. Wegner

 • -

  Mevrouw H.N. Vos-Op den Kelder

 • -

  Mevrouw H.G. Klaassen

 • -

  Mevrouw I. Wilkens

 • -

  Mevrouw I.J.M. Teixeira Brazao

 • -

  Mevrouw J.A.T. Schuit

 • -

  Mevrouw J.M. Veenboer

 • -

  Mevrouw J.C. Jansen

 • -

  Mevrouw C.A.G.J. Trompert

 • -

  Mevrouw E.M. Cappai

 • -

  Mevrouw L.C.M. Prins

 • -

  Mevrouw M.M. van den Berg

 • -

  Mevrouw M.L. van Heusen

 • -

  De heer M. Noordenbos

 • -

  Mevrouw M. de Waard

 • -

  Mevrouw R. Bellis

 • -

  Mevrouw S.M.L. Kornman

 • -

  Mevrouw S. Kalkan

 • -

  De heer A.G.M. Breet

 • -

  Mevrouw U. Ol

 • -

  Mevrouw W.M. de Winter

 • -

  Mevrouw W. van der Zee

 • -

  Mevrouw Y.B.M. Deitmers

 • -

  Mevrouw Y.M. Klaver

en de volgende personen aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen:

 

 • -

  Mevrouw S.H. Salem

 • -

  Mevrouw Y. Ligtenberg

 • -

  Mevrouw G.C. Capelle-Brienen

 • -

  Mevrouw K. Ossebaar-Schrader

 • -

  De heer M. Schotvanger

 • -

  De heer H.N. Oud

 • -

  Mevrouw M.S. Tromp-Aafjes

 • -

  Mevrouw M.J.C. van der Veldt

 • -

  De heer G.W. Toebes

 • -

  De heer F.P. de Groot

 • -

  Mevrouw D.C.E. van Huizen

 • -

  Mevrouw C. Zwerver-Prins

 • -

  De heer M. Berends

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar op 7 januari 2020.

P.F. Dijkman, loco burgemeester

W. van Twuijver, secretaris