Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 102267Overige overheidsinformatieActieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020

 

Op 7 april 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020 vastgesteld.

 

Doel Actieplan

Het actieplan heeft als doel de verkeersveiligheid binnen de gemeente De Fryske Marren te verbeteren. Aan de hand van verkeerseducatie, communicatie, voorlichting en handhaving wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt ingezet op een Duurzaam Veilig-wegennet.

 

In het actieplan wordt ingegaan op de uitgevoerde activiteiten in 2019. Vervolgens wordt ingegaan op de geplande activiteiten in 2020.

 

Actieplan ter inzage

Het volledige Actieplan gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020 is als bijlage bijgevoegd en wordt ook op onze website www.defryskemarren.nl geplaatst.

 

 

Joure, 21 april 2020