Ingekomen sloopmelding, Braambos in Westerhoven, Molenstraat en de Takkers in Riethoven, slopen/verwijderen van vervallen leidingdelen ten behoeve van de aanleg N69

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

 

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2019-1796

Meldingsdatum: 5 december 2019

Omschrijving: Braambos in Westerhoven, Molenstraat en de Takkers in Riethoven, slopen/verwijderen van vervallen leidingdelen ten behoeve van de aanleg N69

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven