Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Escamplaan 281 te Den Haag

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Den Haag bekend dat op 10 april 2020 een melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor het intern verbouwen van een supermarkt. De locatie betreft Escamplaan 281, 2547 EA te Den Haag (zaaknummer 00579188).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Naar boven