Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2020, 10104Beschikkingen | afhandelingGeluidsontheffing

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk hebben een geluidsontheffing verleend voor werkzaamheden op de perrons van Station Lage Zwaluwe voor de volgende data:

- Vanaf vrijdag 31 januari 2020 19:00 uur t/m maandag 3 februari 2020 07:00 uur

- Vanaf vrijdag 6 maart 2020 19:00 uur t/m maandag 9 maart 2020 07:00 uur

- Vanaf vrijdag 10 april 2020 19:00 uur t/m maandag 13 april 2020 07:00 uur

- Vanaf vrijdag 29 mei 2020 19:00 uur t/m maandag 1 juni 2020 07:00 uur

Tijdens deze werkzaamheden kan geluidsoverlast ontstaan voor de omwonenden. (verzonden 8 januari 2020)

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.