Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 100868Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Lindestraat 19, 5388 HT te Nistelrode

Datum ontvangst: 16-04-2020

 

Plaatsen dakkapel

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 22 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze