Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 100764Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Dopheiweg 1, 5473 VN te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 15-04-2020

 

Verplaatsen loods en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 22 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze