Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2020, 100726Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Gennerstraat 6, 8061 JW te Hasselt

10 april 2020

Gennerstraat 6, 8061 JW te Hasselt: voor het plaatsen van een dakkapel

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.