Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 100145Beschikkingen | afhandelingGemeente Gulpen-Wittem - vaststelling wijzigingsplan - wijzigen van het gebruik van het in de bestemming Wonen- Cultuur en ontspanning gelegen karakteristieke bijgebouw in een nieuwe (zelfstandige) woning - Elzeterweg 5, Mechelen, kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie M nummer 470 en 471 (ged.)

BESTEMMINGSPLAN

Vaststelling wijzigingsplan Elzeterweg 5 Mechelen

 

 

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Elzeterweg 5, 6281 NN Mechelen, kadastraal bekend gemeente Wittem, sectie M nummer 470 en 471 (ged.)

Wijzigen van het gebruik van het in de bestemming Wonen- Cultuur en ontspanning gelegen karakteristieke bijgebouw in een nieuwe (zelfstandige) woning

7 april 2020

Beroep (1)

(18 april t/m 29 mei 2020)

RECHTSMIDDELEN

Beroep | Heeft u een zienswijze ingediend tegen de betreffende bekendmaking en bent u het niet eens bent met onze beslissing? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stel uw beroep in bij (1) RvS: Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage) OF bij (2) Rechtbank Limburg (Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Doe dit wel binnen 6 weken geteld vanaf de dag na de publicatie van dit besluit. Vermeld in uw brief: de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Is er sprake van spoed? Vraag dan bij de rechter een voorlopige voorziening aan. Meer informatie: www.rechtspraak.nl. Wilt u het besluit en de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

DIGITAAL RAADPLEGEN

Bekendmakingen kunt u online verder raadplegen via www.overheid.nl, de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Wat staat er online? Van een bestemmingsplan zijn vrijwel alle bijbehorende stukken digitaal beschikbaar. Van een omgevingsvergunning met een projectafwijkingsbesluit of van een wijzigingsplan zijn minimaal het (ontwerp)besluit en de ruimtelijke onderbouwing/ toelichting digitaal te raadplegen. Via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’ van www.overheid.nlontvangt u direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail. De app ‘OmgevingsAlert’ toont lopende vergunningen en besluiten in uw directe omgeving.