Gemeenteblad van Tynaarlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloGemeenteblad 2019, 99939Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning De Vuurjuffer 20 te Eelderwolde; het bouwen van een garage

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : De Vuurjuffer 20 te Eelderwolde

Omschrijving : het bouwen van een garage

Ontvangen : 18 april 2019

Kenmerk : WABO-20190485

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.