Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 99854Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Nieuw-Vennep Venneperweg 503, 2152 CA, uitbreiden van de woning en het wijzigen van de gevel, 23-04-2019, zaaknummer 3042832, olonummer 4366149.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.