Gemeenteblad van Tynaarlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloGemeenteblad 2019, 99844Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning De Steeg 2 te Winde; het bouwen van een kapschuur en het aanleggen van een paardenbak

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : De Steeg 2 te Winde

Omschrijving : het bouwen van een kapschuur en het aanleggen van een paardenbak

Ontvangen : 17 april 2019

Kenmerk : WABO-20190477

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.