Gemeenteblad van Oostzaan

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanGemeenteblad 2019, 99824Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning : Slaperstraat 64, plaatsen scootersafe (stalling)

Datum binnenkomst: 4 april 2019

Ons kenmerk:WB/2019/0113

De stukken kunt u op afspraak inzien.

In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar/beroep nog niet mogelijk.

Indien een (ontwerp)besluit genomen is, zal dit bekendgemaakt worden, waarna u uw zienswijze/bezwaar/beroep kunt indienen.

Dit bericht wordt ook bekendgemaakt in het Kompas. De bekendmaking in het Kompas is leidend. Deze digitale kennisgeving is een extra service.