Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 99807Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Zwanenburg, Dennenlaan 16, 1161 CR, wijzigen bestemming t.b.v. het realiseren van 25 koopwoningen en het verplaatsen van een inrit, 17-04-2019, zaaknummer 3039821, olonummer 4358925.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.