Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 99800Beschikkingen | aanvraag



Aangevraagde omgevingsvergunning, Zwanenburg, Zwanenburgerdijk 450 en 451, 1161 NV, plaatsen van 2 steigers, 19-04-2019, zaaknummer 3042186, olonummer 4363485.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.