Gemeenteblad van Wormerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WormerlandGemeenteblad 2019, 99798Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning : Poortwachter 1 in Wormer, realiseren parkeerplaats (zijerf)

Datum binnenkomst: 14 april 2019

Ons kenmerk:WB/2019/0117

De stukken kunt u op afspraak inzien.

In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar/beroep nog niet mogelijk.

Indien een (ontwerp)besluit genomen is, zal dit gepubliceerd worden op deze site, waarna u uw zienswijze/bezwaar/beroep kunt indienen.

 

Dit bericht wordt ook bekendgemaakt in de Zaankanter. De bekendmaking in de Zaankanter is leidend. Deze digitale kennisgeving is een extra service.