Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 99780Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Hoofddorp, Bosweg 15, 2131 LX, bouwwerk brandveilig gebruiken, 18-04-2019, zaaknummer 3041037, olonummer 4360755.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.