Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 99772Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Oude Meer, Westerkimweg 73, 1438 AD, uitbreiden van activiteiten met het vullen van zuurstofgasflessen (Milieu), 18-04-2019, zaaknummer 3040895, olonummer 4355253.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.