Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 99726Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning De Hovenlaan 79, 7325 VR Apeldoorn, het vergroten van een woning (dakopbouw)

Datum indiening: 19 april 2019

Wabonummer: D19/020992

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.