Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2019, 99583Beschikkingen | afhandelingAalden - in het bosje aan de Paardelandsdrift: voor het kappen van een eik (verleend)

Omgevingsvergunning - verleend

 

Het betreft de locatie kadastraal bekend gemeente Zweeloo, sectie I, nr. 3723.

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze omgevingsvergunning is verleend. Deze vergunning heeft de reguliere procedure doorlopen.

 

Ontvangen op 8 maart 2019. Besluit verzonden op 23 april 2019

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen.

 

Zaak - 10116-2019.