Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 99484Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Altena 4, 7339 EV Ugchelen, het kappen van 3 sierkersen

Datum indiening: 18 april 2019

Wabonummer: D19/020988

 

Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien. Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de publicatie van de verleende vergunning.