Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 99225Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Bakkersweg tussen nr 96 en 102 in Voorthuizen, bouwen woning en kappen vier bomen

 

Zaaknummer 2019W0938

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.