Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2019, 99175Beschikkingen | aanvraagAanvraag gehandicaptenparkeerplaats

Algemene informatie

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor een gehandicaptenparkeerplaats .

Nabij Prinses Annalaan 326, 2263 VP Leidschendam.

 

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Datum aanvraag: april 2019

Ons kenmerk: 528166

Ter inzage/zienswijze.

Van 1 mei 2019 tot 16 mei 2019 liggen de verzoeken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen schriftelijk zienswijzen/bedenkingen naar voren gebracht worden. Deze dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam.