Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2019, 99050VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigen Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 en de bijbehorende bijlage;

 

Gelet op de opheffing van het Gehandicaptenplatform Stadskanaal

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen hetgeen volgt:

 

 

 

Artikel I

De Subsidieregeling Welzijn en Zorg Stadskanaal 2018 wordt gewijzigd als volgt:

 • A.

  Artikel 7.2 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  Het tweede lid komt te luiden als volgt:

  • 2.

   De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt betreffen voorlichting aan en ondersteuning en belangenbehartiging van blinden en slechtzienden.

 • 2.

  Het vierde lid komt te luiden als volgt:

  • 4.

   De subsidie wordt verstrekt aan de OOGvereniging Regio Groningen.

 • 3.

  Het zesde lid komt te luiden als volgt:

  • 6.

   De subsidie aan de OOGvereniging Regio Groningen wordt niet geïndexeerd.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad waarin dit besluit is geplaatst.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019.

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester