Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 9898Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, vergroten van het woonhuis, Heerdstraat 31, Sint Joost

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Sint Joost

Heerdstraat 31, voor het vergroten van het woonhuis, datum ontvangst 9 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 17 januari 2019