Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 9891Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, aanleggen van een parkeerterrein, Fahrenheitweg, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Fahrenheitweg, voor het aanleggen van een parkeerterrein, datum ontvangst 7 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 17 januari 2019