Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2019, 9879Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een schutplaats voor paarden, Mouwweg, kadastraal sectie F perceelnummer 266, Nieuwstadt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Nieuwstadt

Mouwweg, kadastraal sectie F perceelnummer 266, voor het realiseren van een schutplaats voor paarden, datum ontvangst 3 januari 2019.

 

Echt-Susteren, 17 januari 2019