Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 97988Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking terinzagelegging Rampbestrijdingsplan Chemelot 2019, gemeente Sittard-Geleen

Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s, op 7 juni 2019 wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan voor de inrichting Chemelot.

Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het borgen dat ten tijde van een (dreigende) ramp op het Chemelot-terrein alle overheden, samen met de bedrijfsnoodorganisatie van Chemelot en andere betrokken organisaties, op een doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de ramp te stabiliseren en weer terug te gaan naar de normale situatie. Ook voor kleinere incidenten zijn afspraken uit dit rampbestrijdingsplan bruikbaar.

Het herziene rampbestrijdingsplan is een (wettelijke verplichte) update van de versie uit 2015.

Alvorens het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage te liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien in de stadswinkel in het stadhuis te Geleen, Markt 1, 6161 GE Geleen.

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 4 juni 2019 ingediend worden bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zie onderstaand adres). Na afloop van deze periode zal het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een definitief besluit nemen, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

De schriftelijke reacties kunnen tot en met 3 juni 2019 worden ingediend bij:

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg

T.a.v. mevr. C. Houben

Postbus 35

6269 ZG Margraten